De CompostBakkers

Buurtcomposteren met de CompostBakkers

Compost maken dicht bij huis, met als doelen een betere bodem, minder afval en meer sociale cohesie. Dat is wat de CompostBakkers willen bereiken met hun Buurtcomposteerproject. Samentuinen, buurttuinen en andere tuinprojecten kunnen zich aanmelden voor een inzamelpunt en compostbakken in hun buurt.

Moestuinen hebben behoefte aan compost. Het levert voedingstoffen voor de planten, en zorgt voor een betere bodemstructuur. Goede compost kan veel water opnemen. Zelf compost maken is een goede manier om de bodem te verbeteren en de opbrengst van de moestuin te vergroten. Maar de groene resten uit de eigen tuin leveren niet genoeg materiaal om voldoende compost te maken. De CompostBakkers kunnen hierbij te hulp schieten.

Jan Morsch (06 44429386)    decompostbakkers@gmail.com

foto Beatrice van Tilburg

Advertentie