Buurtcomposteren

De CompostBakkers faciliteren het inzamelen van groenresten op buurtniveau. Op een geschikte plek in de buurt komt een inzamelpunt en compostbakken voor gft-resten. Het liefst wordt zo’n compostplek geplaatst op of bij een (moes)tuinproject, zodat de gemaakte compost direct weer gebruikt kan worden in de tuin. Ook scholen of buurthuizen zijn geschikte plekken.

Mensen komen het gft zelf brengen. Er hoeven dus geen inzamelwagens door de wijk te rijden, of een inzamelsysteem opgezet te worden. De compost wordt ter plekke gemaakt, en ter plekke weer gebruikt. Het is een kleinschalig project, dat met relatief lage kosten opgezet kan worden, terwijl de opbrengst voor de bodem, voor het milieu en voor de leefbaarheid in de buurt heel hoog is.

Mensen betrekken bij de tuincompostbrenger

Niet iedereen heeft iets met tuinieren. Maar veel mensen zijn wel bereid om hun gft-resten naar een inzamelpunt te brengen. Door dit inzamelpunt te koppelen aan een buurttuinproject komt er dus een heel nieuwe groep mensen naar de tuin, die je op een andere wijze niet bij het project zou betrekken. De aanwezige vrijwilligers kunnen een praatje maken met de buurtbewoners, wat weer zorgt voor de vergroting van de sociale contacten in de buurt.

Verder wordt de relatie tussen gft-resten en voeding heel direct zichtbaar. Mensen kunnen zien dat ze geen afval brengen, maar een grondstof voor hun eigen voedsel. Dit kan er weer voor zorgen dat mensen bewuster met hun eigen voeding om gaan.

Omdat het composteerproces heel zichtbaar is, heeft het inzamelpunt ook een educatieve waarde.

Wat leveren de CompostBakkers?

Een composteerplaats bestaat uit:

–              Drie compostbakken gemaakt van gerecycled plastic

–              Gereedschap en andere materialen die nodig zijn bij het composteren

–              Een informatiebord

–              Een flyer met informatie over wat wel en niet ingezameld wordt

–              Een openingsactiviteit

–              Workshop voor buurtbewoners

–              Scholing voor vrijwilligers

–              Begeleiding voor en na de opening van de buurtcompostbakkerij

praktische workshop[ composteren

 

Advertentie